czwartek, 23 października 2014

Fundacja zwierzęca "Arkadia" czyli fundacja dla zwierząt w potrzebie.

Witajcie,

Zwierze, mam na myśli pies, kot czy jakieś inne jest dla mnie rzeczą świętą. W życiu bym sama mu nie zrobiła krzywdy i nie pozwoliła komukolwiek żeby jemu ją uczynił. Ale jednak zdarzają się tacy co może nieumyślnie albo i umyślnie to robią i później zwierzęta zostają same skazane na pastwę losu.

Niedaleko mojego byłego miejsca zamieszkania powstałą bardzo fajna fundacja zajmująca się własnie pomocą jak i adopcja dla zwierząt.


Kilka słów przybliżenia fundacji :

Fun­dacja „Zwierzęca Arka­dia” powstała w odpowiedzi na ciągły wzrost bez­dom­ności, zarówno psów, jak i kotów w naszym regionie (Śląsk/​Pszczyna). 
Nasza fun­dacja dnia 06.07.2012r została wpisana do Kra­jowego Rejestru Sądowego w Katow­icach pod nr 0000425968. Jesteśmy orga­ni­za­cją non-​profit, zarówno zarząd, jak i wolon­tar­iusze dzi­ałają społecznie, czyli nieodpłatnie.


Naszym pod­sta­wowym celem jest:polep­sze­nie warunków bytowych zwierząt bez­dom­nych, prze­by­wa­ją­cych w schro­niskach, szukanie im nowych domów

współpraca z placówami dzi­ała­ją­cymi na rzecz zwierząt bez­dom­nych; –diag­nos­tyka, lecze­nie i reha­bil­i­tacja zwierząt pozyskanych przez Fun­dację –prze­ci­wdzi­ałanie patolo­giom społecznym poprzez zapo­b­ie­ganie okru­cieństwu wobec zwierząt, resoc­jal­iza­cję młodzieży trud­nej, dzięki kon­tak­tom ze zwierzę­tami a także orga­ni­zowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin pato­log­icznych i ich angażowanie w akcje ratowa­nia zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych
real­iza­cja pro­gramu steryl­iza­cji i kastracji.
Dążymy do tego aby w Pszczynie pow­stało Schro­nisko dla Zwierząt Bez­dom­nych, aby bez­domne zwierzęta z Powiatu trafi­ały do warunków god­nych żywej istoty. Aby zre­al­i­zować jakiekol­wiek cele potrzebna nam jest pomoc i wspar­cie. Potrzebna nam jest pomoc fizy­czna jak i mate­ri­alna: naj­drob­niejsza wpłata na nasze konto bankowe, darow­izny rzec­zowe takie jak karma, smy­cze, koce, legowiska, trans­portery, miski, kuwety, budy – dosłownie wszys­tko co związane jest ze zwierzę­tami, środki czys­tości i wiele, wiele innych rzeczy. Wspar­cie przy szuka­niu naszym podopiecznym domów stałych poprzez rozk­le­janie, roz­dawanie ulotek, ogłoszenia. Poszuku­jemy osób chęt­nych aby zostać domem tym­cza­sowym dla naszych podopiecznych. Fun­dacja zapew­nia zwierzę­ciu wyży­wie­nie i opiekę wetery­naryjną przez cały okres pobytu w domu tymczasowym.


I jak już zdążyłyście zauważyć pomoc w takim przypadku jest fundacji niezmiernie potrzebna. A tym bardziej teraz w tym okresie kiedy idzie zima. Zwierzęta niesamowicie potrzebują pomocy jak nie materialnej tak lekarskiej. A nowy dom dla zwierzaka to coś pięknego. Bo gdzie lepiej znaleźć idealnego przyjaciela niż w psie bądź kocie?

Same pewnie miałyście zwierzęta i wiecie że tylko i wyłącznie zwierze kocha Cie miłością bezwarunkową i bezinteresowną. Tylko zwierze potrafi faktycznie zrozumieć i wysłuchać. Szkoda tylko ze nie potrafi rzucić słowa otuchy ale wierzcie mi że gdyby umiało byłoby idealnym przyjacielem. Nawet bez tego jest idealny.Bardzo serdecznie zachęcam Was do pomocy i adopcji kochanego idealnego zwierzaka. Każda złotówka i oddanie choćby cząstki swojego serducha warunkuje psiakowi bądź kotu nowe życie u boku idealnego CIEBIE. Bądź ta świadomość że może żyć w godnych ciepłych warunkach.


 Fundacja ma założonego swojego bloga na którym udostępnia zdjęcia zwierzątek w potrzebie. Słodkie mordeczki i jak tu je zostawić takie biedne.

Oto link ; http://f-zwierzeca-arkadia.blogspot.com/ bardzo serdecznie zachęcam Was do polubienia bloga oraz liczę na Wasza pomoc nie tylko materialna ale i dobroć serca :)W fundacji przydałyby się wolontariuszki/wolontariusze biegnące z pomocą dla zwierząt. Mała pomoc a serce pełne radości :)

Fundacja Zwierzęca Arkadia
ul. Sarenek 10B
43-215 Jankowice
BOŚ BANK
33 1540 1128 2081 9100 7566 0001

Mam do Was jeszcze jedną prośbę. Jeśli nie byłby to dla Was problem prosiłabym o udostępnienie banerku z linkiem na swoim blogu. Strasznie zależy mi żeby tekst dotarł do jak największej liczby odbiorców :)

Bardzo mi na tym zależy ponieważ nie chce żeby te zwierzaki trafiły do schroniska w Mysłowicach bo tam czeka je pewna śmierć. Pomóżmy wspólnie, przecież to nic nie kosztuje a tak wiele można zrobić.


Dziekuję w imieniu fundacji tak jak i swojej za przeczytanie. Komentarze mile widziane :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz